🔴 Ζητείται πτυχιούχος Οινολόγος ή Τεχνολόγος τροφίμων

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Ζητείται νέος, με πτυχίο Οινολογίας ή Τεχνολόγος τροφίμων, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με καλή γνώση Αγγλικών και υπολογιστή, για πλήρες ωράριο απασχόλησης στο εμπορικό τμήμα της εταιρείας Εμμ.Γ.Αργυρός & Σια Ε.Ε. – Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Τυποποίησης Υγρών Τροφίμων. Παρέχονται οι νόμιμες απολαβές.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
2103211585 (ώρες γραφείου) ή στο 6942292599 (κος Μανώλης Αργυρός)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ :
Υποχρεωτικά αποστολή βιογραφικού στο info@argyroscompany.gr