🟢 Η Ζυθοποιία ΦΤΕΛΟΣ με έδρα τη Σαντορίνη αναζητά ζυθοποιό

Η Ζυθοποιία ΦΤΕΛΟΣ με έδρα τη Σαντορίνη αναζητά ζυθοποιό, για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής.

Αρμοδιότητες:
• Παραλαβή, αξιολόγηση (μακροσκοπικός έλεγχος), καταγραφή και παρακολούθηση Α’ Υλών.
• Παραγωγή ζύθου (βρασιά) – λειτουργία ημιαυτόματου ζυθοβραστηρίου.
• CIP.
• Ποιοτικός έλεγχος ημιέτοιμου / έτοιμου προϊόντος (οργανοληπτική αξιολόγηση).

Απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο στην επιστήμη του ζύθου και προϋπηρεσία ή πρακτική άσκηση σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα παραγωγής ή στον ευρύτερο κλάδο ποτών. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικού στο: hr@ftelosbrewery.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286186627