🔴 Το Κτήμα Τσακανίκα ζητά μόνιμο οινολόγο παραγωγής

Το ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ με έδρα την Ριτσώνα Χαλκίδος ζητά μόνιμο οινολόγο παραγωγής (άνδρα) από την γύρω περιοχή κατά προτίμηση με σχετική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και στον χειρισμό μηχανημάτων Χημείου.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ktimatsakanika.gr