🔴 Ο Πύργος Μελά αναζητεί τεχνικό αμπελουργίας – οινοτεχνίας

Ο Πύργος Μελά, μια φιλόδοξη και δυναμική οινοποιία με έδρα τον Αχινό του νομού Φθιώτιδας, αναζητεί τεχνικό αμπελουργίας – οινοτεχνίας για να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι υποψήφιοι θα συνεργάζονται στενά με τον Υπεύθυνο Κελαριού και τον Υπεύθυνο Καλλιεργειών της οινοποιίας, και θα συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση τους, στις παρακάτω εργασίες:
Η κατανομή των εργασιών είναι χονδρικά 40% στο κελάρι και 60% στον αμπελώνα.

-Εργασίες στο κελάρι κατά την περίοδο του τρύγου:
Τρύγος, παραλαβή σταφυλιών, οινοποίηση, μετάγγιση
-Εργασίες καθ’ όλο το έτος στο κτήμα:
Παρακολούθηση πορείας παλαίωσης, προετοιμασία οίνων για εμφιάλωση, εργασίες εμφιάλωσης, διαχείριση αποθεμάτων ξηρών πρώτων υλών.
Συμμετοχή στις εργασίες του αμπελώνα: κλάδεμα, ξεβλάστωμα, δέσιμο, κορφολόγημα, βιολογικές και βιοδυναμικές εφαρμογές καλλιεργειών, εκτίμηση παραγωγικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
-Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β κατηγορίας.
-Πτυχίο ΙΕΚ αμπελουργίας – οινολογίας & γεωπονίας
-Γνώση γεωργικών μηχανημάτων θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία μας προσφέρει σύμβαση ορισμένου χρόνου για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητες εξέλιξης σε σύμβαση αορίστου χρόνου μετά το πέρας των 3 μηνών.
Ημερομηνία πρόσληψης: Άμεσα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή στο email: elsa@latourmelas.com, υπόψη κυρίας Elsa Picard.