🟢 Η Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο

Η εταιρία ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ, με έδρα στην Τοπική Κοινότητα Αγοράς του Νομού Δράμας, επιθυμεί να προσλάβει πτυχιούχο Γεωπόνο σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου:
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Γεωπονικής Σχολής
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
– Καλή γνώση της αγγλικής (γραπτός και προφορικός λόγος)
– Δίπλωμα οδήγησης
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες
– Εργασιακή εμπειρία θα αξιολογηθεί θετικά

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
– Επίβλεψη και εκτέλεση εργασιών στον αμπελώνα
– Τήρηση και καταγραφή καλλιεργητικού πλάνου
– Διαχείριση λογισμικού καταγραφής εργασιών

Αποστολή βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@nicolazaridi.gr υπόψη Νίκου Τσιπουρίδη