🟢 Η Ζυθοποιία ΦΤΕΛΟΣ στη Σαντορίνη αναζήτα υποψήφιο για πρακτική άσκηση

Η Ζυθοποιία ΦΤΕΛΟΣ με έδρα τη Σαντορίνη, αναζήτα υποψήφιο για πρακτική άσκηση στο τμήμα Παραγωγής.

Προσφέρεται:
• Κάλυψη ενοικίου, για την περίοδο της πρακτικής.
• Ημιδιατροφή.

Αποστολή βιογραφικού στο: hr@ftelosbrewery.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286186627