🔴 Το οινοποιείο-χυμοποιείο Βαρβιτσιώτη που βρίσκεται στο Ζευγολατιό Κορινθίας ζητά οινολόγο-υπεύθυνο παραγωγής

Το οινοποιείο-χυμοποιείο Βαρβιτσιώτη που βρίσκεται στο Ζευγολατιό Κορινθίας ζητά οινολόγο-υπεύθυνο παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
-Πτυχίο οινολογίας ή χημείας
-2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα της οινοποίησης και της επεξεργασίας σταφυλιών
-εργαστηριακή εμπειρία
-εργατικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα και οργάνωση
-εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: info@gvarvitsiotis.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια