🟢 Αγγελία για μόνιμη θέση οινολόγου στο οινοποιείο Μωραΐτη

Το Οινοποιείο Μωραΐτη στην Πάρο ζητά οινολόγο για να καλύψει μόνιμη θέση εργασίας. Απαραίτητα προσόντα είναι:
• Πτυχίο οινολόγου Ελλάδος ή εξωτερικού, μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί περαιτέρω
• Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία στην οινοποίηση αλλά και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (εμφιάλωση, κάβα παλαίωσης, εργαστηριακές αναλύσεις κλπ.).
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office)
• Άριστη γνώση Αγγλικών, δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή
• Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
• Δίπλωμα Ι.Χ.

Περιγραφή Θέσης

Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για:
● Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οινοποίησης
● Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την παρακολούθηση της ωρίμανσης των σταφυλιών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και τον προσδιορισμό της συγκομιδή τους.
● Την γλευκοποίηση και οινοποίηση των σταφυλιών.
● Τις οργανοληπτικές και χημικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της οινοποίησης
● Την οργάνωση και διαχείριση της κάβας παλαίωσης
● Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του οινοποιητικού εξοπλισμού
● Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων του Οινοποιείου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: info@moraitiswines.gr