🔴 Το οινοποιείο BARAFAKAS αναζητεί οινολόγο για εξάμηνη εργασία

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Το οινοποιείο BARAFAKAS αναζητεί οινολόγο για εξάμηνη εργασία την περίοδο του τρύγου στη Νεμέα Κορινθίας.

Αρμοδιότητες
Η θέση περιλαμβάνει εργασία στο εργαστήριο αναλύσεων του Οινοποιείου με καθήκοντα ποιοτικού ελέγχου καθόλα τα στάδια παραγωγής, ελαφρά διοικητικά καθήκοντα και διαχείριση του επισκέψιμου τμήματος του Οινοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα
• Τίτλος σπουδών Χημείας ή Γεωπονίας ή Οινολογίας
• Άριστη γνώση των αναλυτικών μεθόδων που αφορούν στον οίνο
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αναλυτή εργαστηρίου οίνου επιθυμητή
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
• Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
6948054101, 2746022484

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ :
info@barafakawines.gr , info@barafakaswinery.gr