🟢 Το Περιοδικό Οινολογία αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες

Το Περιοδικό Οινολογία αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες για εξ αποστάσεως εργασία στο κομμάτι της αρθρογραφίας.

Τα άρθρα δημοσιεύονται στα έντυπα τεύχη του περιοδικού (κυκλοφορούν 3 τεύχη / έτος) και η θεματολογία τους αφορά τον τεχνολογικό, επιστημονικό και νομοθετικό τομέα του οίνου και της αμπέλου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Επιστημονική κατάρτιση στην οινολογία ή/και αμπελουργία.
• Άριστη χρήση του γραπτού λόγου.
• Καλή γνώση αγγλικών.
• Καλή γνώση υπολογιστή.
• Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων / αποδείξεων θα εκτιμηθεί.
• Προϋπηρεσία στην οινοπαραγωγή ή στον ερευνητικό τομέα θα εκτιμηθεί.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: info@oinologia.gr