🔴 Οινοποιείο με έδρα την Ηλεία αναζητά για πλήρη απασχόληση Οινολόγο

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο ΤΕΙ Οινολογίας, είτε Χημικού ή Γεωπονίας με σχετικό Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Σεμινάρια, πιστοποιήσεις ή συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για αποφοίτους ΤΕΙ Οινολογίας θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα.
• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στην οινοποίηση.
• Οργανωτικές δεξιότητες, συνέπεια,υπευθυνότητα και άνεση στην επικοινωνία.
• Καλή γνώση Η/Υ & Αγγλικών.
• Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ & εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Αποστολή βιογραφικών στο oenologist.ilia@gmail.com