🔴 Η Οινοποιία Μαλαματίνα ζητά να προσλάβει Οινολόγο παραγωγής

Η Οινοποιία Μαλαματίνα Α.Ε.Β.Ε. ζητά να προσλάβει Οινολόγο παραγωγής, για τα γραφεία της στο Φάρο Αυλίδας

Απαραίτητα Προσόντα:

•Πτυχίο Οινολογίας Ελλάδας ή εξωτερικού.
•Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα Οινολογίας ή εργασία στο εξωτερικο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
•Εμπειρία όλων των Οινοτεχνικών Εργασιών Γλευκοποίησης και Οινοποίησης
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην Οινοποίηση και παραγωγή λευκού και ροζε οίνου
•Βασική εργαστηριακή εμπειρία
•Καλή γνώση Η/Υ
•Γνώση Ξένων Γλωσσών
•Δίπλωμα οδήγησης
•Προγραμματισμός και διεκπεραίωση των εργασιών του οινοποιείου
•Προαιρετικά κατοχή πρώτου ή δεύτερου επίπεδου wspc.

Βιογραφικά στο hr@mantisgroup.gr