🔴 Η εταιρία TC Group αναζητά υπεύθυνο/η για κάλυψη θέσης Β2Β στον τομέα των πωλήσεων

Η εταιρία TC Group η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αναζητά υπεύθυνο/η για κάλυψη θέσης Β2Β στον τομέα των πωλήσεων, για τις περιοχές Αττική & Επαρχία με έδρα την Αθήνα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
• Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (κατά προτίμηση τμημάτων γεωπονίας – οινολογίας- χημείας)
• Να έχουν εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β
• Να έχουν ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων MS Office
• Να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Να διαθέτουν άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργανωτικότητας
• Να τους χαρακτηρίζει ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική υπευθυνότητα
• Να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης
• Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό τους στο email info@tcgroup.gr