🔴 Το οινοποιείο Ρεπάνη αναζητά Οινολόγο Παραγωγής

Το οινοποιείο Ρεπάνη με έδρα το Ξερόκαμπο Νεμέας αναζητά Οινολόγο Παραγωγής για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο Οινολογίας
2) Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στο τομέα της οινοποίησης (Προσοχή, όχι δυο τρύγους αλλά 2 ολόκληρα έτη)
3) Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών
4) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο nemea@repanis.gr