🔴 Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας αναζητά Βοηθό Οινολόγου για πλήρη απασχόληση

Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας με έδρα τη Νεμέα Κορινθίας αναζητά Βοηθό Οινολόγου για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο AEI/TEI με κατεύθυνση Οινολογίας
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα Οινολογίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
• Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
• Οργανωτικές δεξιότητες και άνεση στην επικοινωνία
• Καλή γνώση Η/Υ
• Άριστη Γνώση Αγγλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί.
• Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

Αποστολή βιογραφικών έως 24/03/2023 στο email: info@nemeanwines.gr
Για πληροφορίες: 27460 22210, κος Κοτσώνης.