🔴 Ζητείται Οινολόγος, Γεωπόνος ή Χημικός

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Ζητείται Οινολόγος ή Γεωπόνος ή Χημικός ως υπεύθυνος πωλήσεων οινολογικών υλικών. Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις Οινολογίας , χρήση Η/Υ (Excel, Power point, Word), Γνώση Αγγλικής γλώσσας , Άδεια οδηγήσεως αυτοκινήtου. Για τους άνδρες υποψήφιους να έχουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Ο υποψήφιος/ια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει εντός Ελλάδας για την επίσκεψη πελατών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
2746023723

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ :
info@oinoanalysis.gr