🔴 Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας αναζητά Διευθυντή

Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας με έδρα την Νεμέα Κορινθίας αναζητά Διευθυντή.

Αρμοδιότητες :
• Συντονίζει και εποπτεύει τα επιμέρους τμήματα σε θέματα καθημερινής λειτουργίας
• Ελέγχει και καθοδηγεί για την απρόσκοπτη επίτευξη των επιμέρους στόχων
• Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των τακτικών δια-τμηματικών συναντήσεων
• Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των δια-τμηματικών διαδικασιών
• Συντονίζει και συμμετέχει στην διαμόρφωση του Business Plan και των ετήσιων προϋπολογισμών των επιμέρους τμημάτων
• Αξιολογεί σε μηνιαία βάση την πορεία της επιχείρησης και ενημερώνει τον Πρόεδρο και το ΔΣ
• Υποστηρίζει το τμήμα των πωλήσεων
• Κατευθύνει τους επιμέρους τμηματάρχες σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
• Αναφέρεται στον Πρόεδρο και το ΔΣ

Απαραίτητα Προσόντα :
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης
• Μεταπτυχιακό επιθυμητό
• Προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων
• Εμπειρία σε θέματα εμπορικά, οικονομικά και ανθρώπινου δυναμικού
• Οργανωτικές διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη ομάδων
• Εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης
• Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εμπειρία σε ERP συστήματα
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί

E- mail αποστολής βιογραφικών : egioni@nemeanwines.gr