🔴 ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος Πωλήσεων Οινολογικών Προϊόντων κωδ. ΥΠΟΙΝΠ

Από Ανώνυμη Εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο εμπορίας Χημικών, με έδρα στα Βόρεια Προάστια Αθηνών, ζητείται άτομο για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στον κλάδο της οινοποιίας και βιομηχανίας ποτών. Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διεύρυνση των ενεργών πελατών και η ανάπτυξη πωλήσεων στους ανωτέρω τομείς, η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες, η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και η επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
• Πτυχίο Οινολόγου ή Γεωπόνου ή Χημικού
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστών
• Ηλικία έως 40 ετών.
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κρίνεται απαραίτητη.
• Δίπλωμα οδήγησης.
• Δυνατότητα ταξιδιών.

Απαραίτητες ικανότητες:
• Οργανωτικότητα και ευχέρεια στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων
• Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας
• Άμεση διαθεσιμότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Laptop
• Κινητό

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oinologia.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων από τον Όμιλο Εταιρειών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα βιογραφικά σημειώματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη της παραπάνω θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που συναινείτε σε χρήση του βιογραφικού σημειώματός σας για την κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας του Ομίλου, παρακαλούμε όπως δηλώσετε αυτό εγγράφως κατά την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας.