🟢 Το Κτήμα Λαντίδη ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθό Οινολόγου

Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΛΑΝΤΙΔΗ ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθό Οινολόγου για το οινοποιείο της στην Νεμέα Κορινθίας.

Στα εργασιακά καθήκοντα του / της περιλαμβάνονται συνοπτικά τα παρακάτω :

– Παραλαβή πρώτης ύλης στο οινοποιείο & επεξεργασία της (γλευκοποίηση / λειτουργία πιεστηρίων)
– Οινοποίηση – πλήρες φάσμα εργασιών
– Κατεργασίες νέων οίνων
– Παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού του οινοποιείου με ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του (service κλπ).

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

– Πτυχίου Ελληνικών ΑΕΙ ή αντίστοιχου του εξωτερικού, σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες :
Οινολόγος
Γεωπόνος + μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας
Χημικός + μεταπτυχιακό δίπλωμα Οινολογίας
– Γνώση Microsoft Office & Windows
– Ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής ή/και Γαλλικής γλώσσας
– Συνεργάσιμο χαρακτήρα
– Η προϋπηρεσία δεν κρίνεται ως απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί στα προσόντα του / της υποψήφιου.

Η εταιρεία προσφέρει :

– Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου.
– Δυνατότητα εξέλιξης.
– Δωρεάν διαμονή όταν χρειάζεται στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου.

Αποστολή βιογραφικών : simlantides@gmail.com