🔴 Το οινοποιείο Αμπελώνες Μάρκου στη Παιανία Αττικής επιθυμεί να καλύψει μία θέση οινολόγου/υπεύθυνου παραγωγής

Αντικείμενο εργασίας:
• Υπεύθυν-ος/η παραγωγής οίνου και επεξεργασίας σταφυλιών
• Οργάνωση & διαχείριση των οινοποιητικών μονάδων
• Εκτέλεση του προγράμματος του οινολόγου σε καθημερινή βάση
• Δευτερεύουσες δουλειές που αφορούν το οινοποιείο

Προσόντα:
• Συνεπής και οργανωτικ-ός/ή
• Πιστοποιημένες γνώσεις στο κρασί και ανάλογη εργασιακή εμπειρία
• Καλή γνώση του ελληνικού αμπελώνα
• Γνώση αγγλικών
• Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook)
• Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
• Ευελιξία
• Σοβαρότητα και σεβασμός για το περιβάλλον εργασίας
• Διάθεση για εξέλιξη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ :
n.markou@markouwines.gr
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.