🟢 Οικογενειακό οινοποιείο αναζητά υπάλληλο παραγωγής

Οικογενειακό οινοποιείο στο νομό Θεσσαλονίκης αναζητά υπάλληλο Παραγωγής για την περίοδο του τρύγου.

Περιγραφή καθηκόντων:
• Οργάνωση και συντονισμός όλων των παραγωγικών εργασιών
• Παραλαβή σταφυλιών, λήψη και ανάλυση δειγμάτων, χειρισμός οινολογικού εξοπλισμού
• Καθαριότητα του οινοποιείου

Επιθυμητά προσόντα:
• Ομαδικότητα και οργανωτικές ικανότητες
• Υπευθυνότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών

Θα εκτιμηθούν:
• Διάθεση για μάθηση και δουλειά
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρέχονται:
• Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτική μόνιμης απασχόλησης μετά τον τρύγο

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο email: aslanis.wine@gmail.com