🔴 Η εταιρία ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ ζητά Οινολόγο

Η εταιρία ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ με έδρα την Αγορά Δράμας ζητά 1 Οινολόγο σε θέση πλήρους απασχόλησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

• Πτυχίο Οινολογίας ή Χημείας ή Γεωπονίας. Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σχετικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα.
• Εργαστηριακή εμπειρία,
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο flazaridou@nicolazaridi.gr