🔴 Πωλείται πολυκάναλο Phμετρο Hach HQ40

Σχεδιασμένος για τις εφαρμογές ποιότητας του νερού σας που μετρούν pH, αγωγιμότητα, TDS, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο (DO), ORP και ISE, ο φορητός πολύμετρος Hach HQ40D είναι ένας προηγμένος ψηφιακός μετρητής χειρός δύο καναλιών που αφαιρεί τις εικασίες από τις μετρήσεις. Το ψηφιακό πολύμετρο Hach HQD συνδυάζει αξιοπιστία, ευελιξία και ευκολία στη χρήση. Οι φορητοί μετρητές HQD συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα έξυπνων ηλεκτροδίων Intellical που αντιμετωπίζουν διαφορετικές παραμέτρους, τύπους δειγμάτων και περιβάλλον λειτουργίας για σκοπούς ποιότητας νερού, περιβάλλοντος και επεξεργασίας. Ο αισθητήρας Intellical αναγνωρίζει αυτόματα την παράμετρο δοκιμής, αποθηκεύει το ιστορικό βαθμονόμησης και τις ρυθμίσεις μεθόδου για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και του χρόνου εγκατάστασης.

Τιμή: 1.000 ευρώ
Τηλ. επικοινωνίας: 6973887352