Αμπελοοινικά #2

Περιεχόμενα:

Κεφάλαιο Α’

 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός οινοποιείου
 • Από το όραμα στην πράξη
 • Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις
 • Εποξικές επενδύσεις
 • Συνθετικές επενδύσεις
 • Πλακόστρωση
 • Απορροή των υδάτων
 • Επενδύσεις των τοίχων
 • Εξαερισμός
 • Ασφάλεια
 • Η οσμή της μούχλας
 • Σεβασμός στο περιβάλλον
 • Υπολογίζοντας τους χώρους και τον εξοπλισμό
 • Παραλαβή των σταφυλιών
 • Κατεργασία των σταφυλιών
 • Αριθμητικοί υπολογισμοί
 • Σταφυλοδόχος
 • Κοχλίας
 • Πιεστήρια
 • Δεξαμενές και Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Χώρος ζύμωσης
 • Δεξαμενές ζύμωσης και αποθήκευσης
 • Δεξαμενές διαύγασης με καθίζηση (λευκή οινοποίηση)
 • Χώρος ωρίμανσης των κρασιών
 • Κάβα (βαρελιών) οξειδωτικής παλαίωσης
 • Ο χώρος της εμφιάλωσης

Κεφάλαιο Β’

 • Υγιεινή, Καθαρισμός των χώρων και των μηχανημάτων
 • Προτεραιότητα του οινοποιού η καθαριότητα
 • Ο ευαίσθητος χώρος των ζυμώσεων
 • Πριν από τον τρύγο
 • Ανοξείδωτοι κλωβοί μεταφοράς σταφυλιών (ριμούλκες)
 • Καθαρισμός των μηχανημάτων με την βοήθεια αφρού
 • Κατά την διάρκεια του τρύγου
 • Πιεστήρια
 • Στο τέλος, μετά τον τρύγο
 • Πνευματικά πιεστήρια
 • Συνεχή πιεστήρια
 • Δεξαμενές
 • Ξύλινα δοχεία (δεξαμενές, βαρέλια)
 • Απομάκρυνση της τρυγίας
 • Προσαρμογή στα προϊόντα
 • Πλύντε και μετά απολυμάνετε

Κεφάλαιο Γ’

 • Οι πωλήσεις μέσα από το χώρο σας
 • Επισκέψιμα οινοποιεία
 • Κανόνες επισκέψιμου οινοποιείου
 • Πινακίδες
 • Χώρος
 • Δραστηριότητες
 • Αδειοδότηση

Κεφάλαιο Δ’

 • Νομοθεσία, κανόνες για την νόμιμη λειτουργία
 • Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία
 • Απαιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.19 του Ν.396/1976 Απαιτήσεις εξοπλισμού
 • Τα εμφιαλωτήρια
 • Άρθρο 2, Εφοδιασμός των Εργαστηρίων Εμφιαλώσεως
 • Άρθρο 3, ‘Οροι καθαριότητος των εργαστηρίων (εμφιαλωτήρια)
 • Απαιτήσεις υγιεινής για τους χώρους του οινοποιείου
 • Απαιτήσεις για την παροχή νερού
 • Απαιτήσεις ατομικής υγιεινής