Ένα εθνικό πρόγραμμα στην Αυστραλία που ενισχύει τη βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια

Το εθνικό πρόγραμμα EcoVineyards στην Αυστραλία έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους αμπελοκαλλιεργητές να βελτιώσουν σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την καλλιέργεια της αμπέλου. Για να επιτευχθεί αυτό οι αμπελουργοί ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, ώστε να αντιληφθούν τα οφέλη των υγιών εδαφών και τη χρησιμότητα της βιοποικιλότητας στους αμπελώνες.

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη σε βάθος αρκετών χρόνων, έδειξε ότι η φύτευση φυτών εδαφοκάλυψης (συμπεριλαμβανομένων και καλλιεργειών) σε αμπελώνες, μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εδάφους αλλά και να ενισχύσει εν γένει τα πρέμνα. Η βιοποικιλότητα που ενισχύεται από την παρουσία των φυτών στο αμπελοτεμάχιο έχει επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ανθεκτικότητα των αμπελώνων απέναντι στους “εχθρούς” αλλά και βελτιώνει τη βιωσιμότητα, μειώνοντας την ανάγκη για εφαρμογή χημικών σκευασμάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, διενεργείται ένας δεύτερος γύρος εκδηλώσεων με παρουσιάσεις που αφορούν τρόπους ενίσχυσης της υγείας του εδάφους. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα φυλλάδιο με τίτλο “δείκτες υγείας του εδάφους για τους αμπελώνες της Αυστραλίας” καθώς και μια αφίσα, για να μπορούν οι καλλιεργητές να αξιολογούν και να παρακολουθούν τους δείκτες υγείας του εδάφους. Με την ανακοίνωση των νέων ενταγμένων αμπελοκαλλιεργητών στο πρόγραμμα EcoGrowers σε κάθε περιοχή, δημιουργούνται ειδικοί χώροι που γίνεται επίδειξη της εφαρμογής των αντίστοιχων πρακτικών από τους ειδικούς επιστήμονες. Ακολούθως, οι ενημερώσεις κοινοποιούνται στα social media μέσω των EcoVineyards Facebook και Instagram (@EcoVineyards) στις οποίες περιλαμβάνεται και μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων.

Το Great Aussie EcoVineyards Earthworm Count που εστιάζει στη συμβολή των γαιοσκωλήκων στην υγεία του εδάφους θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με τους αντίστοιχους οδηγούς βέλτιστων πρακτικών αλλά και μιας σειράς από εργαλεία υποστήριξης να κυκλοφορούν αργότερα μέσα στο έτος. Οι καλλιεργητές μέσα από αυτά τα προγράμματα παροτρύνονται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μετατρέψουν τον αμπελώνα τους από μια τυπική μονοκαλλιέργεια, σε ένα πιο σύνθετο περιβαλλοντικό σύστημα (πολυκαλλιέργεια), ώστε να επιτύχουν τα αντίστοιχα οφέλη στην υγεία και τη βιοποικιλότητα του εδάφους. Άλλωστε, αυτό που θεωρούσαμε ως παραδοσιακό αμπελώνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μονοκαλλιέργειας, οπού το αμπέλι αναπτύσσεται απομονωμένα. Και όπως κάθε μονοκαλλιέργεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα ανεπαρκώς ρυθμιζόμενο σύστημα που κυριαρχούν ανεπιθύμητα ζιζάνια και έντομα και αρά απαιτούνται τακτικές εξωτερικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της παραγωγής.

Το πρόγραμμα προτρέπει τους καλλιεργητές να έχουν μια καλύτερη προσέγγιση, δημιουργώντας όπως προαναφέρθηκε, έναν αμπελώνα ως μέρος μιας πολυκαλλιέργειας που έχει εκτός από τα πρέμνα και μια ποικιλία χρήσιμων φυτών, ικανών να προσελκύσουν τα κατάλληλα έντομα και ζώα. Αυτοί οι πιο σύνθετοι αμπελώνες εκτός από πιο υγιείς και με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα έχουν και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι μπορούν να ανακάμψουν πιο γρήγορα μετά από μια ακραία συνθήκη (συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων) και είναι σε θέση να αυτορυθμίζονται πιο αποτελεσματικά με λιγότερη παρέμβαση με την πάροδο του χρόνου.

Συμπερασματικά, το πρόγραμμα Ecovineyards παρέχει μια σειρά από εργαλεία και πόρους στους αμπελοκαλλιεργητές ώστε να εφαρμόσουν πιο ορθά τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης αλλά και να υιοθετήσουν βελτιωμένες πρακτικές. Οι πληροφορίες είναι περισσότερο πρακτικής φύσεως ώστε να παρέχουν λύσεις σε καθημερινές προκλήσεις. Εν κατακλείδι, οι υπεύθυνοι επιστήμονες του προγράμματος θεωρούν ότι τα οφέλη πολλαπλασιάζονται όταν αρχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί με τη νοημοσύνη της φύσης. Έτσι λειτουργούμε πιο έξυπνα και όχι πιο σκληρά, μειώνοντας τη χρήση των εισροών αλλά και συνολικά των παρεμβάσεων.

ΠΗΓH: Wine Australia

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ