Ανάπτυξη ενός νέου δείκτη που αξιολογεί την ωρίμανση του φλοιού, για την πρόβλεψη της ευαισθησίας στο μύκητα Botrytis cinerea

Η σήψη των σταφυλιών που προκαλείται από τον μύκητα Botrytis cinerea, είναι μια σημαντική ασθένεια που έχει σαν αποτέλεσμα μείωση της ποιότητας και της ποσότητας των σταφυλιών. Επί του παρόντος , οι πιο κοινές μέθοδοι για την καταπολέμηση αυτού του είδους της σήψης, είναι οι στρατηγικές διαχείρισης στο υπέργειο τμήμα του πρέμνου και η χρήση μυκητοκτόνων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το κυριότερο εμπόδιο για την εισροή του παθογόνου, παραμένει ο φλοιός της ράγας. Η αντίσταση του εξαρτάται από ένα πλήθος φυσικών, βιοχημικών και ανατομικών παραγόντων. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας νέος δείκτης με βάση τις συγκεκριμένες παραμέτρους του φλοιού, που αξιολογούν την ευαισθησία στη σήψη.

Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης η ευαισθησία στο Botrytis cinerea αυξάνεται λόγω της απώλειας της ελαστικότητας του φλοιού και λόγω της αύξησης στο πορώδες των σταφυλιών. Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα διαφορετικών ενζυμικών δραστηριοτήτων (μεθυλεστεράση της πηκτίνης (PME), πολυγαλακτουρονάση (PG), ενδοτρανσγλυκοζυλάση (XET)) που βοηθάνε στη διάσπαση των πολυσακχαριτών του φλοιού.

Για την αξιολόγηση της ευαισθησίας του φλοιού στο Botrytis cinerea, αναπτύχθηκε μια συνδυασμένη φυσική και βιοχημική προσέγγιση. Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Σαμπάνιας (Pinot noir, Pinot Meunier Chardonnay). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαδικασία ωρίμανσης του φλοιού δεν είναι η ίδια μεταξύ των ποικιλιών, για αυτό και ορισμένοι δείκτες (πάχος φλοιού, διαθεσιμότητα νερού, δραστηριότητα και γονιδιακή έκφραση των PME, PG και XET), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν την εξέλιξη του προφίλ ωρίμανσης του φλοιού της κάθε ποικιλίας και να εξηγήσουν τη διαφορετική ευαισθησία μεταξύ των ποικιλιών.

ΠΗΓH: Infowine

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ