Οι “φρουροί” σε επιφυλακή για τη διαχείριση ασθενειών

Μια πρόσφατη δοκιμή ενός συστήματος παρακολούθησης των ασθενειών στο αμπέλι, προσέφερε αξιόπιστα καιρικά δεδομένα και μοτίβα διασποράς παθογόνων στον αέρα. Το σύστημα αυτό θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει τους αμπελουργούς να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο διαχείρισης των μυκητολογικών ασθενειών στο μέλλον.

“Οι φρουροί (sentinels)” αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού (iMapPESTS) το οποίο δοκιμάζει μια ποικιλία αυτοματοποιημένων προτύπων παρακολούθησης των παρασίτων και των ασθενειών, σε αρκετές τοποθεσίες αμπελοκαλλιέργειας σε όλη την Αυστραλία. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν αρκετοί φορείς του αγροτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του οργανισμού Wine Australia.

Στα πλαίσια του έργου iMapPESTS πραγματοποιήθηκε δοκιμή ενός “φρουρού” σε έναν αμπελώνα στην περιοχή Wynn στην Coonawarra, κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα. Η συγκεκριμένη δοκιμή επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση της διασποράς του μύκητα που προκαλεί την ασθένεια της ευτυπίωσης (Eutypa dieback), με σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης που μπορούν να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να ελαχιστοποιήσουν την εξάπλωση των ασθενειών κατά τη διάρκεια του κλαδέματος.

Ο “φρουρός” συνέλεγε αυτόματα καθημερινά δείγματα αέρα, χρησιμοποιώντας μια μηχανικά ελεγχόμενη περιστροφική κίνηση, καθώς και αντίστοιχα δεδομένα καιρού. Τα δείγματα αφού συλλέχτηκαν, ακολούθως στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης της Νότιας Αυστραλίας (SARDI) για ταυτοποίηση των παθογόνων από το κέντρο μοριακής διάγνωσης.

“Τα αποτελέσματα ευθυγραμμίστηκαν με τα δεδομένα που ανέφερε ο “φρουρός” ανά δεκαπενθήμερο και οπτικοποιήθηκαν στον πίνακα δεδομένων iMapPESTS”, εξηγεί ο Dr Rohan Kimber, ερευνητής στο ινστιτούτο SARDI. Η κύρια δοκιμή διεξήχθη τους μήνες Μάρτιο-Οκτώβριο του 2022 και η δεύτερη φάση ξεκίνησε τον Νοέμβριο για την παρακολούθηση των ανοιξιάτικων παθογόνων και της δυναμικής των παρασίτων.

Ο Dr Kimber ανέφερε ότι η δόκιμη σκοπευε να αποδείξει ότι η νέα τεχνολογία μπορούσε να μεταφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα μέσα από τη συλλογή αερομεταφερόμενων παρασίτων και παθογόνων. Η χειμερινή δοκιμή κατέγραψε δύο κορύφωσης του πληθυσμού των παθογόνων (του ωίδιου και του βοτρύτη στα πρώιμα στάδια της περιόδου παρακολούθησης) που ευθυγραμμίστηκαν με τις δραστηριότητες που αφορούσαν τη συγκομιδή στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά τα παθογόνα ως επί τον πλείστον ήταν αδρανή τους επόμενους χειμερινούς μήνες. Υπήρξαν επίσης πολλά συμβάντα διασποράς αερομεταφερόμενων σπορίων που σχετίζονται με το μύκητα Eutypa που εντοπίστηκαν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Οι κορυφώσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων σε μια αρκετά ξηρή χρονιά. Η χρήση μοριακής ανάλυσης έδειξε επίσης ένα κυρίαρχο παθογόνο, το Cryptovalsa ampelina, εντός του συμπλέγματος παθογόνων του Eutypa dieback.

Ο Dr Kimber συνεχίζοντας ανέφερε ότι η ικανότητα να ανιχνεύονται με ακρίβεια και να μεταφέρονται τα τοπικά μοτίβα διασποράς των παθογόνων που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την παραγωγή του αμπελώνα είναι μια νέα και συναρπαστική ροή δεδομένων στη διαχείριση των ασθενειών.

“Η σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα καιρικά δεδομένα, είναι το επόμενο βήμα στη χαρτογράφηση των εποχιακών αποκλίσεων και των στοιχείων για τα εργαλεία πρόβλεψης, που προβλέπουν ρυθμίσεις υψηλού ρίσκου. Ο “φρουρός” έδειξε επίσης πως πολλά παθογόνα και παράσιτα μπορούν να παρακολουθούνται από ένα μόνο σύστημα” καταλήγει ο Dr Kimber.

ΠΗΓH: Wine Australia

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ