Στις 14/06/2023 οι αιτήσεις για τον «Εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα»

Από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 έως και τις 14 Αυγούστου 2023 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής του στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», το οποίο περιλαμβάνεται στη δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με €35 εκατ. ευρώ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 16η Αυγούστου 2023 και θα ολοκληρωθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2023, ενώ τον Οκτώβριο 2023 (Δ’ Τρίμηνο) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής ορίζεται όλη η ελληνική επικράτεια και σύμφωνα με την πρόσκληση το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους:

• Αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
• Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας
• Καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
• Εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
• Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
• Βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων
• Δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα

Βρείτε τη σχετική πρόσκληση ΕΔΩ