ΙΣΕΜ: Οι συνεταιρισμοί χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φέτος, στις 6 Ιουλίου, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών με θέμα «Οι Συνεταιρισμοί χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους». Οι συνεταιρισμοί είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν την τρέχουσα και ιστορική συνεισφορά τους στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, επιταχύνοντας τις προσπάθειες για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG – Sustainable Development Goals) έως το 2030. Το θέμα ευθυγραμμίζεται αρμονικά με τους στόχους της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το μέλλον, με θέμα «Πολυμερείς λύσεις για ένα καλύτερο αύριο».

Η συνεργατική ταυτότητα, οι αξίες και οι αρχές, θέτουν ένα ισχυρό σύστημα για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Για την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών «CoopsDay» του 2024, οι συνεταιρισμοί μπόρεσαν να επιδείξουν τα υψηλά τους πρότυπα για χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη και να λειτουργήσουν ως διαχειριστές για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μέσω του διαλόγου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της κοινής ιδιοκτησίας, οι συνεταιρισμοί αποτελούν παράδειγμα για ειρήνη και σταθερότητα, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα επί ίσοις όροις και ενθαρρύνοντας την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό. Οι συνεργαζόμενοι νέοι έχουν την εξουσία να πρωτοστατούν δίνοντας ευκαιρίες, μεταφέροντας γνώση και διασφαλίζοντας τη διαφορετικότητα, και την ισότητα για όλους.

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ του 2023 για τους Συνεταιρισμούς στην Κοινωνική Ανάπτυξη, αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί έχουν ιστορικό στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι συνεταιρισμοί δείχνουν σταθερά την αντοχή τους σε περιόδους κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν το συνεταιριστικό κίνημα ως βασικό τους εταίρο στην επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και καλούν τα κράτη μέλη του, να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα των συνεταιρισμών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ικανότητά τους να δημιουργούν περισσότερο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

«Καθώς γιορτάζουμε τις σημαντικές και συχνά αθόρυβες συνεισφορές των συνεταιρισμών, είναι επίσης καιρός να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα μαζί», λέει ο Jeroen Douglas, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA). «Ας χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ημέρα για να εμπνευστούμε για να συνεργαστούμε, να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες για να επιτύχουμε τους στόχους των ΣΒΑ και να αναλάβουμε δράση για την επίτευξή τους».

Αυτή η ημέρα θα οικοδομήσει τη δυναμική προς το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών 2025, το οποίο ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ πέρυσι.

ΤΟ Δ.Σ του ΙΣΕΜ – IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ