Δελτίο τύπου από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου που αφορά στην ίδρυση του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος

Καλώς τους!

Μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ίδρυση του «Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος» (ΣΜΟΕ), διαβάσαμε προσεκτικά τις δηλώσεις και ακούσαμε τους εκπροσώπους του.

Τρία πράγματα μπορέσαμε να αποκωδικοποιήσουμε:

Πρώτον, φαίνεται ότι οι συνάδελφοι που αποφάσισαν την σύσταση του ΣΜΟΕ δεν εκφράζονται από τον Σ.Ε.Ο., πιστεύουν όμως στην αναγκαιότητα σύνδεσης των οινοποιών – έστω «μικρών», εξού κι άλλος σύνδεσμος (κι όχι ένωση ή σύλλογος).

Δεύτερον, αποφάσισαν να διαχωριστούν ως «μικροί παραγωγοί» που στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ιδιαίτερη ταυτότητα αποσκοπούν, κατά τα λεγόμενά τους, στην δράση τους μέσω συλλογικού σήματος, ορίζοντας δε την έννοια του «μικρού οινοποιού» κατά τρόπο αυθαίρετο.

Τρίτον, η σκοποθεσία του εν λόγω συνδέσμου, όσο αυτή αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα, συμπίπτει με αυτή του Σ.Ε.Ο.

Μετά από αυτά, οι κλαδικές αναγκαιότητες που τους οδήγησαν σε αυτό το διαχωρισμό δεν μας είναι αντιληπτές.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ελληνικό κρασί έχει ήδη τεράστια, αποτελεσματική και πρωτοποριακή δομή, με κυρίαρχη την ΕΔΟΑΟ (που την συναποτελούν ο Σ.Ε.Ο. και η ΚΕΟΣΟΕ), εντός της οποίας πραγματοποιούνται από πολλά έτη όλες οι ζυμώσεις που το οδήγησαν μόνο σε επιτυχίες (π.χ. το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το καθεστώς του οινοτουρισμού, το συνέδριο αμπελουργίας και τόσα άλλα). Από κοντά και οι Περιφερειακές Οργανώσεις μέσω των οποίων μικρές, μεσαίες και μεγάλες οινοποιητικές επιχειρήσεις βρίσκουν τρόπους να εκφράζονται, βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα και σχεδιάζουν τις κινήσεις του μέλλοντος.

Ανεξάρτητα από τις προσωπικές αντιλήψεις κι επιδιώξεις μεμονωμένων συναδέλφων – μικρών ή μεγάλων- ο Σ.Ε.Ο. επί δεκαετίες υποστήριξε σταθερά την ιδιωτική οινοποιία γενικώς. Επίσης είναι εκείνος που τα τελευταία χρόνια πάλεψε πολύ σκληρά για τις μικρές οινοποιητικές επιχειρήσεις, το καμάρι της ελληνικής οινοποιίας, οι οποίες αποτελούν το μέλλον, τις επόμενες γενιές για το ελληνικό κρασί. Το προσωπικό μεράκι και το πείσμα των όλο και περισσότερων μικρών αυτών επιχειρήσεων γονιμοποιήθηκαν μέσα σε συνθήκες (θεσμικές, εμπορικές κτλ.) που φρόντισε επί σειρά ετών να δημιουργήσει ο Σύνδεσμός μας. Η παρθενογένεση στο ποιοτικό κρασί δεν υφίσταται.

Στον Σ.Ε.Ο. λοιπόν, επί δεκαετίες συναντιούνται και συζητούν ίσοις όροις οι «μεγάλοι» και οι «μικροί» (που όχι σπάνια γίνονται κι αυτοί «μεγάλοι»). Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 50 μικρές επιχειρήσεις, έναντι πολύ μικρής ετήσιας συνδρομής (300€) έχουν γίνει ισότιμα μέλη με τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, με πλήρη τα δικαιώματα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και του εκφράζεσθαι.

Δηλαδή ένας «μικρός» έχει τη δυνατότητα να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ΔΣ του Σ.Ε.Ο. με έναν «μεγάλο», με την ψήφο του και τη γνώμη του να έχει την ίδια βαρύτητα. Με δεδομένο μάλιστα τον μεγάλο αριθμό των μικρών παραγωγών, όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο, η ισοτιμία ψήφου στις αρχαιρεσίες και στο Δ.Σ. επιτρέπει δυνητικά στις μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν τον πρώτο λόγο. Αρκεί να θέλουν πραγματικά να δράσουν συλλογικά.

Αυτή ακριβώς η όσμωση που χαρακτηρίζει τον Σ.Ε.Ο. έχει εκπληκτικά αποτελέσματα.

Και ιδού, προς υπενθύμιση, μια πρόχειρη αποτύπωση των ενεργειών του Συνδέσμου:

1. Ειδικά ως προς τη επιβολή του Ε.Φ.Κ. στα μικρά οινοποιεία:
– Αίτημα του ΣΕΟ (που έγινε αποδεκτό) για περιοδική καταβολή του ΕΦΚ για τα μικρά οινοποιεία και μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου.
– Νομικοί ισχυρισμοί στην αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (η οποία εκκρεμοδικεί) για την επιστροφή του ΕΦΚ σε περίπτωση εξαγωγών από μικρά οινοποιεία, η οποία ασκήθηκε από κοινού με την ΕΔΟΑΟ και την ΚΕΟΣΟΕ. Κανένα μικρό οινοποιείο δεν επιβαρύνθηκε για τα δικαστικά έξοδα, παρότι η αίτηση έγινε και για λογαριασμό τους.
– Προσπάθειες από την στιγμή της ανακοίνωσης της πρόθεσης της Κυβέρνησης, ώστε να μειωθεί το ύψος του τελικώς εφαρμοζόμενου ΕΦΚ, προκειμένου να μην πληγούν, πρωτίστως, τα μικρά οινοποιεία.
– Θέση σε εφαρμογή του «Παρατηρητηρίου» εφαρμογής του ΕΦΚ, ανοιχτό σε όλα τα οινοποιεία της Χώρας, προκειμένου κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου να υπάρξουν συγκεκριμένα αιτήματα διορθωτικού χαρακτήρα (όπερ και εγένετο μέσω εγκυκλίων ή αποφάσεων).

2. Ως προς την προβολή – προώθηση των μικρών οινοποιείων
– Στήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων του Οινοράματος «Μικρά οινοποιεία» και «Οινικές αποκαλύψεις»
– Συνεχείς διαπραγματεύσεις με το ΥπΑΑ&Τ προκειμένου να μην είναι ιδιαίτερα βαριά η νέα διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων για τα προγράμματα προβολής και προώθησης ώστε να μην πληγούν κυρίως τα μικρά οινοποιεία.
– Πάγια προάσπιση των μικρών οινοποιείων, ώστε να μην αποκλειστούν από το νέο καθεστώς των προγραμμάτων προβολής και προώθησης.

3. Δράσεις που ενδιαφέρουν ανεξαρτήτως τα οινοποιεία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών
– Θέση σε εφαρμογή του καθεστώτος επισκέψιμου οινοποιείου, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του Σ.Ε.Ο.
– Λεπτομερές σχέδιο για την δημιουργία ομάδων διαχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την αντιπροσωπευτικότητα του κλάδου.
– Εκσυγχρονισμός του συστήματος ταινιών ελέγχου για οίνους Π.Ο.Π. με ταυτόχρονη κάλυψη του κόστους από το πρόγραμμα επενδύσεων.
– Διαπραγματεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση του καθεστώτος αδειών φύτευσης, προς όφελος των βιώσιμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.
– Νομική προστασία των ελληνικών οινικών ΠΟΠ/ΠΓΕ σε διεθνές επίπεδο.
– Διαρκή αιτήματα για την ενίσχυση των ελέγχων στην διακίνηση σταφυλικής παραγωγής και οίνου για την καταπολέμηση στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό, ο οποίο πλήττει κυρίως τις ασθενέστερες επιχειρήσεις.
– Ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα οινοποιεία της Χώρας να παρακολουθούν τις ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων προς τη Γ.Σ. του ΣΕΟ και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του αμπελώνα.
– Συνεχείς προσπάθειες εν όψει του νέου καθεστώτος ογκομέτρησης δεξαμενών προκειμένου τόσο το κόστος όσο και το χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση τους να μην θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των μικρών οινοποιών.
– Στήριξη και ενίσχυση του προγράμματος επενδύσεων του Εθνικού Φακέλου της Κ.Ο.Α. προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να δυναμώσουν τα οινοποιεία της Χώρας, και πρωτίστως οι νέες, μικρές επιχειρήσεις.

Η γνήσια συναδελφικότητα, επομένως, στον Σ.Ε.Ο., δεν εκφράζεται μόνο καταστατικά, αλλά στην πράξη, διότι το επώνυμο ελληνικό κρασί είναι ένα, έχει μία εικόνα, ανεξάρτητα από το εάν το παράγει «μικρός» ή «μεγάλος». Δεν πιστεύουμε, κατά συνέπεια, σε κανενός είδους διαχωρισμό, σε καμία διχοτόμηση της ελληνικής οινοποιίας.

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να προχωρήσουμε όλοι μαζί, σαν ένα τρένο με πολλά βαγόνια που όμως κινούνται στις ίδιες ράγες, γιατί έχουν τον ίδιο προορισμό: την επιτυχία.Ο Σ.Ε.Ο. ήταν και είναι πάντα παρών για όλους όσοι ασπάζονται την παραπάνω αρχή, με μυαλά και αυτιά ανοιχτά, πόρτες διάπλατες αλλά και σε επαγρύπνηση.

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
ο Πρόεδρος
Γιώργος Σκούρας