Το Ξινόμαυρο Νάουσας στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας

Το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας προχώρησε στην εγγραφή 21 νέων στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των οποίων η αμπελοοινική τέχνη και παράδοση του Ξινόμαυρου κρασιού της Νάουσας.

Η μακραίωνη αμπελοοινική παράδοση της περιοχής έχει ως επίκεντρο την παραγωγή οίνου από την ποικιλία Ξινόμαυρο. Είναι συνυφασμένη με τις ποικίλες πολιτισμικές εκφάνσεις της καθημερινότητας στην πόλη της Νάουσας, συνδεδεμένες με την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή του Ξινόμαυρου. Η αμπελοοινική παράδοση του Ξινόμαυρου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σύγχρονη οικονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.

ΠΗΓH: LIFO