Fine wines: πως αξιολογούνται οι “εκλεκτοί” οίνοι;

Πρόσφατα η πλατφόρμα Live-ex που εξειδικεύεται στην αγορά των “εκλεκτών” οίνων (ο όρος “εκλεκτοί” οίνοι είναι ακριβής μετάφραση του όρου fine wines) παρουσίασε μια έρευνα για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αξία ενός οίνου. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων που επηρεάζει την τιμή ενός οίνου και μπορεί να τον καταστήσει κατάλληλο για επενδύσεις.(η περιοχή προέλευσης, η δημοτικότητα του παραγωγού, η βαθμολογία των οινοκριτικών, η διαθεσιμότητα σε φιάλες, οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ηλικία, η ιστορία, η επωνυμία κ.α.). Το παράδειγμα της έρευνας αναφέρει ότι οίνοι που έχουν δεχθεί υψηλότερες βαθμολογίες από οινοκριτικούς συνήθως έχουν και μεγαλύτερη τιμή στο ράφι. Το ίδιο ισχύει και για οίνους από παλαιότερες και χαρακτηρισμένες “καλές” χρονιές.ειδικά από συγκεκριμένες περιοχές ή οίνους σε ισχυρές αγορές. Επίσης υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πάντα σύμφωνα με την έρευνα,.για τους οποίους δύο φιάλες ακόμα και του ίδιου οίνου ενδέχεται να έχουν διαφορετική αξία.και συνήθως σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είναι δηλαδή η φιάλη σε άριστη κατάσταση, βρίσκεται σε ξύλινη θήκη; Η αξία μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από τη φορολογική κατάσταση.

Η ερευνά ενώ έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία ίσως αντιλαμβάνεται διαφορετικά από ότι ένας καταναλωτής την έννοια της “αξίας” ενός οίνου. Σε επενδυτικούς όρους υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες του κόστους και της αξίας. Η γνώση του κόστους των πραγμάτων είναι σημαντική και η πλατφόρμα Liv-ex έχει δίκιο να επισημαίνει πώς η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει σε όλους,.να μπορούν εύκολα να ανακαλύψουν πόσο αξίζουν τα χαρτοφυλάκια (χαρτοφυλάκιο ή portfolio είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει ένας επενδυτής στην κατοχή του) τους. Το ερώτημα όμως είναι: Ποιος θέλει να μάθει πόσο αξίζει το χαρτοφυλάκιο του;

Στην αγορά των “εκλεκτών” οίνων υπάρχουν τρεις σημαντικοί συμμετέχοντες πέρα από τους μεγαλέμπορους που κρατάνε τα αποθέματα και επηρεάζουν την αγορά:.ο καταναλωτής, ο αγοραστής και ο επενδυτής. Για τον επενδυτή στόχος είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Το ερώτημα είναι ο καταναλωτής και ο συλλέκτης θέλουν πραγματικά να μάθουν πόσο αξίζουν τα χαρτοφυλάκια τους; Η έρευνα που διεξήχθη πριν από κάποια χρόνια από μια άλλη εταιρεία που μελετάει την αγορά των “εκλεκτών” οίνων,.την amphora portfolio management κατέληξε στο ότι τον καταναλωτή και τον επενδυτή.δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα να μη γνωρίζουν την αξία του χαρτοφυλάκιο τους. Εάν κάποιος διαθέτει κάποιο έργο τέχνης ή ένα κλασικό αυτοκίνητο,.είναι πολύ πιο πιθανό να γνωρίζει την αξία αυτών, από ότι των οίνων που διαθέτει.

Η λογική επίσης μπορεί να υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής απολαμβάνει τον οίνο αδιαφορώντας για την αξία του και ότι ο συλλέκτης του οποίου το αρχικό κίνητρο είναι να κερδίσει χρήματα,.με την πάροδο των ετών μπορεί να επικαλυφτεί από τον επενδυτή. Και ενώ όπως επισημαίνεται στην μελέτης της Liv-ex υπάρχουν περιστασιακοί νομικοί λόγοι για την ανάγκη αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, δεν είναι σύνηθες να διεξάγεται. Εάν αυτός που ενδιαφέρεται περισσότερο για την “αξία” ενός χαρτοφυλακίου είναι ο επενδυτής.πρέπει να ορίσουμε προσεκτικότερα τον ορισμό της “αξίας”.

Η χρήση του εργαλείου Liv-ex για την τιμολόγηση μιας λίστας οίνων που μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα ο αγοραστής για να εντοπίσει της ευκαιρίες της αγοράς μπορεί να μην φτάνει,.αφού υπάρχει διαφορά στο να αγοράζω τους οίνους στη βέλτιστη τιμής τους και να σχεδιάζω την βέλτιστη απόδοση των επενδύσεων. Η αγορά στη χαμηλότερη δυνατή τιμή είναι σημαντική, αλλά αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς ζητάμε. Για αυτό και για έναν επενδυτή, δεν υπάρχει ταύτιση των εννοιών του κόστους και της “αξίας”. Στην έρευνα της Amphora χρησιμοποιείτε ο όρος “σχετική αξία”.για να περιγράψει δύο οίνους που φαινομενικά είναι ίδιοι αλλά δεν έχουν πάντα την ίδια τιμή. Αυτό είναι δύσκολο να εξακριβωθεί στην περίπλοκη αγορά των “εκλεκτών” οίνων. Στην αξιολόγηση των οίνων όπως και προαναφέρθηκε υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των οίνων. Δεν αρκεί απλά να γνωρίζουμε το προφανές, ότι ένας οίνος που έχει λάβει καλές κριτικές θα κοστίζει ελαφρά υψηλότερα συγκριτικά με κάποιον άλλον. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι και ο βαθμός επηρεασμού της τιμής. Η Amphora έχει δημιουργήσει έναν αλγόριθμο ο οποίος αναλύει όλες τις μεταβλητές και τις αξιολογεί συγκρίνοντας τες με μια βάση δεδομένων για 5.000 “εκλεκτούς” οίνους.για να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα της οικονομικής αξίας την οποία έχει στην πραγματικότητα ο οίνος. Κατατάσσοντας τους οίνους σε φθηνότερους και ακριβότερους σε μια βάση βοηθάει τον επενδυτή να πάρει την απόφαση του. ⁄⁄ Πηγή: The drinks business & Liv-ex

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

[ssba-buttons]

Διαβάστε επίσης: