Έλεγχος γενετικά τροποποιημένων ζυμών με την χρήση φωτός

Επιστήμονες του πανεπιστημίου Princeton ανακάλυψαν τρόπο να χρησιμοποιούν το φως για να ελέγχουν συγκεκριμένες ομάδες νευρώνων με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

Αυτή η μέθοδος δοκιμάστηκε για τον έλεγχο του μεταβολισμού σε ζωντανά κύτταρα. Μέσα από σειρά πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκε φως για τον έλεγχο γενετικά τροποποιημένων ζυμών με σκοπό να αυξηθεί η παραγωγή των εμπορικά πολύτιμων χημικών ουσιών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδωσαν στους επιστήμονες ένα νέο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των κυττάρων.

Ένας από τους δύο επικεφαλής της έρευνας, ο José L. Avalos, δήλωσε πως “αυτή η τεχνική μας επιτρέπει να ελέγχουμε τον μεταβολισμό των κυττάρων με πρωτοφανή τρόπο και ανοίγει τον δρόμο για τον έλεγχο του μεταβολισμού μέσω του φωτός”.

Οι ζύμες είναι μύκητες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ψωμιού, κρασιού και μπίρας. Μέσω της διαδικασίας της ζύμωσης, οι ζύμες μετατρέπουν την ζάχαρη σε χημικές ουσίες που κάνουν το ψωμί να φουσκώνει και μετατρέπουν τον μούστο σε κρασί. Με αυτή την νέα τεχνική, οι ζύμες μπορούν να παράγουν γαλακτικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, και ισοβουτανόλης, η οποία χρησιμοποιείται σαν βιοκαύσιμο.

Το φως παίζει μεγάλο ρόλο στο πείραμα γιατί επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν γονίδια που είχαν προσθέσει στα κύτταρα των ζυμών. Τα συγκεκριμένα γονίδια είναι φωτοευαίσθητα με αποτέλεσμα η ανάλογη χρήση φωτός να τα αναγκάζει να αλλάζουν μεταξύ παραγωγής αιθανόλης και ισοβουτανόλης.

Πρόσφατα οι επιστήμονες άρχισαν να πειραματίζονται με διαφορετικά χρώματα φωτός με στόχο την ενεργοποίηση διαφορετικών πρωτεϊνών για την μείωση του χρόνου που χρειάζονται οι ζύμες για να παράξουν τις επιθυμητές χημικές ενώσεις.