Γεωργουλούμης Αλέξανδρος, Συμβάλει ο παράγοντας της υγείας στην αγορά κρασιού