Παναγοπούλου Πολυτίμη, Social media & wine tourism