Πελαγία Λέκκα, Μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων και κρασί