Αυστραλία: ανακαλύπτοντας το terroir μια ολόκληρης ηπείρου

✒ Απόδοση και επιμέλεια: Δημήτρης Καραχάλιος.

Μια ομάδα ερευνητών στην Αυστραλία, χρηματοδοτούμενη από τον οργανισμό Wine Australia επιφορτίστηκε με το δύσκολο έργο να αναγνωρίσει το terroir της αχανούς αυτής χώρας. Τελικός στόχος είναι η γνώση του terroir να περάσει στους αμπελοκαλλιεργητές και στους οινοποιούς και να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η έκφρασή του στους αυστραλιανούς οίνους. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα που προσδοκούν είναι αυτή η γνώση να βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ζήτησης των αυστραλιανών οίνων ώστε να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για ολόκληρο τον κλάδο του οίνου στην Αυστραλία.

Η σημασία του terroir μιας περιοχής είναι διπλή. Πρώτον oρίζει σε μεγάλο βαθμό το στυλ και την ποιότητα του οίνου και δεύτερον είναι ένα σημαντικό εργαλείο.ώστε οι οίνοι μιας περιοχής να κερδίσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές στηριζόμενοι στην διαφορετικότητα τους. Ενώ οι τεχνικές καλλιέργειας ενός αμπελώνα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του,.ακόμα και αν εφαρμοστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στον ίδιο ακριβώς χρόνο, οι οίνοι που θα προκύψουν σε διαφορετικές περιοχές θα έχουν διακριτές διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διαφορετικό στυλ των οίνων,.που προέρχονται από την πολυφυτεμένη ποικιλία Shiraz, ανάλογα με το terroir της κάθε αμπελουργικής περιοχής της Αυστραλίας.

Η ερευνητική ομάδα έχει αναλάβει να ανακαλύψει τα διαφορετικά terroir του Shiraz και για αυτό τον σκοπό έχει χωρίσει τις περιοχές μελέτης σε 6 πιθανές υποπεριφέρειες. Σε τοπική κλίμακα αναλύονται και χαρακτηρίζονται περιοχές με βάση τις παραμέτρους διαφοροποίησης,.μέσω δειγματοληψιών σε αμπέλια και οίνους σε πάνω από 100 σημεία. Σε ακόμα μικρότερη κλίμακα, 24 τοποθεσίες εντός των υποπεριφερειών έχουν επιλεχθεί ώστε να παρακολουθούνται και να καταγράφονται παράμετροι όπως οι μετεωρολογικές συνθήκες,.οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, η εδαφική υγρασία, τα φαινολογικά στάδια της αμπέλου και η ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος του πρέμνου. Η δειγματοληψία των σταφυλιών γίνεται βάση της ωρίμανσης και της απόδοση τους και με αυτά τα κριτήρια διενεργούνται πειραματικές μικροοινοποιήσεις. Σε επιλεγμένες τοποθεσίες έχουν γίνει ορισμένες επεμβάσεις για τη βελτίωση της έκφρασης του terroir. Οι μικροοινοποιήσεις που προέρχονται από τους αμπελώνες στους οποίους έχουν γίνει επεμβάσεις βελτίωσης,.αναλύονται χημικά και συγκρίνονται οργανοληπτικά με τους αντίστοιχους οίνους του εμπορίου.

Το «Barossa Terroir Project» όπως ονομάζεται το πρόγραμμα για την περιοχή της Barossa είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας πολλών φορέων:.του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης από τη Νότια Αυστραλία, του Εθνικού Επιστημονικού Οργανισμού CSIRO,.του Πανεπιστημίου Charles Sturt, του Αυστραλιανού Ερευνητικού Ινστιτούτου Οίνου και του Συνδέσμου Barossa Grape and Wine Association. Το έτερο πρόγραμμα που ερευνάει το terroir του Αυστραλιανού Shiraz επικεντρώνεται σε περιοχές εκτός της Barossa,.μελετώντας αυτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτώριας και της Νότιας Αυστραλίας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος περιελάμβανε την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και οργάνων ανίχνευσης της εδαφικής υγρασίας στις επιλεγμένες τοποθεσίες,.ενώ η δεύτερη φάση αφορούσε την εντατική δειγματοληψία και την επεξεργασία των μετρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα, που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2019,.έδειξαν ότι οι οίνοι από ορισμένες περιοχές έχουν ιδιαίτερα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη φάση του, που έχει στόχο την συγκέντρωση και την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων,.ενώ η επίσημη παρουσίαση τους αναμένεται το Νοέμβριο του 2020 στην Αδελαΐδα στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για τα terroir.

ΠΗΓΗ: wineaustralia.com
ΣΧΗΜΑ: Τα terroir της Αυστραλίας σύμφωνα με τον Andrew Jefford. ©Slotovino

Διαβάστε επίσης: Τρόποι για να καταλάβουμε το “αποτύπωμα του άνθρακα” ενός μπουκαλιού οίνου