Προϊόντα “βιοελέγχου”: Με σχετική αποτελεσματικότητα απέναντι στο βοτρύτη

Ο botrytis cinerea ή τεφρά σήψη μειώνει την απόδοση του αμπελώνα και επηρεάζει την ποιότητα των γλευκών. Όταν οι καιρικές συνθήκες προς το τέλος του καλοκαιριού προσφέρουν ένα ιδανικό περιβάλλον.για την ανάπτυξη και εξάπλωση του μύκητα η προσβολή μπορεί να είναι μεγάλη. Η ανάπτυξη του μύκητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, βιοτικούς (ποικιλία, αζωτούχα λίπανση, καλλιέργεια του εδάφους, διενέργεια βλαστολογήματος και ξεφυλλίσματος) και αβιοτικούς (κλίμα).

Η αντιμετώπιση του βοτρύτη βασίζεται κυρίως στην πρόληψη και σε μια ή δύο παρεμβάσεις στα σταφύλια. Το 2010 στα 2/3 των αμπελώνων του Μπορντώ εφαρμόστηκαν κατά μέσο όρο 1,5 – 3 παρεμβάσεις με συνθετικά φυτοφάρμακα.που επιβαρύνουν και το περιβάλλον αλλά και τον χειρίστη του μηχανήματος εφαρμογής. Για την αντιμετώπιση του βοτρύτη αλλά και ταυτόχρονα του περιβαλλοντικού αντίκτυπου κυκλοφόρησαν στη Γαλλία 4 προϊόντα “βιοελέγχου”. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν ανταγωνιστικά βακτήρια (Bacillus subtilis) και ανταγωνιστικά προϊόντα με βάση τους ζυμομύκητες (Aureobasidium pullulans) ή μυκητοκτόνα με βάση ορυκτά (όξινο ανθρακικό κάλιο).

Το 2014 ένα νέο προϊόν “βιοελέγχου” που κατατάσσεται σαν διαφυλλικό λίπασμα και περιλαμβάνει ασβέστιο και διαφορετικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία όπως το μαγνήσιο και το Βόριο (CaO + MgO + B) δοκιμάστηκε στην περιοχή του Médoc του Μπορντώ για την αντιμετώπιση του βοτρύτη. Ο μηχανισμός καταπολέμησης του,.στηριζόταν στην απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου από το φυτό για να προαχθεί η αύξηση του πάχος του φλοιού της ράγας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν ήταν ενθαρρυντικά, αφού ακόμα και σε μια ζεστή και ξηρή χρονιά για το Μπορντώ όπως το 2015.δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην προσβολή από βοτρύτη μεταξύ των αγροτεμαχίων που εφαρμόστηκε το διαφυλλικό λίπασμα ή αυτών που εφαρμόστηκε το όξινο ανθρακικό κάλιο και αυτών που απουσίαζαν αυτές οι παρεμβάσεις. Αντίθετα χαμηλότερη ήταν η συχνότητα προσβολής μετά από εφαρμογή των παραδοσιακών μυκητοκτόνων. Παρόλα αυτά σε μετρήσεις τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς,.σε δυσμενείς για τη διάδοση του μύκητα συνθήκες, το όξινο ανθρακικό κάλιο βοήθησε και θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον συμπλήρωμα πρόληψης.

Τέλος, η χρήση συμβατικών προϊόντων μετά την προσβολή μείωσε μετριοπαθώς μόνο τις επιθέσεις του μύκητα.επιβεβαιώνοντας ότι η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
βοτρύτη • Μπορντώ • προϊόντα βιοελέγχου • πρόληψη • όξινο ανθρακικό κάλιο • διαφυλλικό λίπασμα • μυκητοκτόνα • botrytis cinerea • Bordeaux • Bacillus subtilis • Aureobasidium pullulans • προσβολή
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Coralie DewasmeSeverine MaryJean-Philippe Roby