Αξιολογώντας το οινικό προφίλ των διαφορετικών κλώνων

Ένα ερευνητικό έργο ετών, αξιολόγησε την απόδοση των αμπελώνων και τις οργανοληπτικές ιδιότητες των οίνων που προήλθαν από κλώνους των ποικιλιών Chardonnay και Shiraz σε τρείς περιοχές της Αυστραλίας με διαφορετικό κλίμα. Κατά την τελευταία δεκαετία, ένας αυξανόμενος αριθμός κλώνων αυτών των ποικιλιών έχουν φυτευτεί και σε ορισμένες περιπτώσεις με περιορισμένη γνώση της απόδοσης και του αντίκτυπου στα χαρακτηριστικά του οίνου. Η ποικιλομορφία ενός αμπελώνα με πολλούς κλώνους, μπορεί να μελετηθεί για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τύπων οίνου. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η τοποθεσία και η χρονιά, ήταν εξίσου σημαντικοί παράγοντες διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος όσο και η ύπαρξη διαφορετικών κλώνων.

Αυτό το έργο αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης της Νότιας Αυστραλίας (SARDI),.του τμήματος Γεωπονίας και Τροφίμων της Δυτικής Αυστραλίας, του Αυστραλιανού Ινστιτούτο Έρευνας για την Αμπελουργία και τον Οίνο (AWRI).και αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κλώνων και τον τρόπο που επηρεάζουν την οινοποίηση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Οι φυτείες Shiraz και Chardonnay επιλέχτηκαν από την περιοχή της Βικτώρια (Grampians & Drumborg), της Νότιας Αυστραλίας (Riverland & Barossa) και της Δυτικής Αυστραλίας (Margaret River & the Great Southern). Οι περιοχές αυτές περιλάμβαναν και έναν αριθμό κλώνων μερικοί από τους οποίους ήταν συνηθισμένοι σε όλα τα μέρη.

«Επιλέγοντας αυτά τα μέρη, αναζητήσαμε διαφορετικά κλίματα, για να δοκιμάσουμε την υπόθεση μας ότι η μελέτη των διαφορών στο κλίμα σε αυτά τα μέρη,.θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε εάν οι οργανοληπτικές ιδιότητες ενός οίνου που προέρχεται από μια περιοχή με ψυχρό κλίμα,.θα μπορούσαν σταδιακά να γίνουν παρόμοιες με ενός οίνου, που θα προέρχεται από μια ζεστή περιοχή. Αλλά και αντίστοιχα εάν το προφίλ των οίνων από μια τώρα ζεστή περιοχή, θα μοιάζει στο μέλλον με κάποιο από μια καυτή περιοχή» αναφέρει η ερευνητική ομάδα.

Η αξιολόγηση των σταφυλιών που προέρχονται από κοινούς κλώνους σε πολλές περιοχές, θα μπορούσε να διερευνήσει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ των κλιματικών συνθηκών και του κλώνου. Για αυτόν τον λόγο συλλέχθηκαν αμπελουργικά και οινολογικά στοιχεία από τρείς διαδοχικές χρονιές.και δεδομένα από τέσσερις περιοχές με φυτεμένο Shiraz και πέντε με Chardonnay. Οι οίνοι παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας όμοια πρωτόκολλα και υποβλήθηκαν έπειτα σε οργανοληπτική αξιολόγηση κάθε χρονιάς. Η στατιστική ανάλυση των οργανοληπτικών δεδομένων αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στα περισσότερα χαρακτηριστικά.(περίπου 30) μεταξύ των οίνων που παράγονται από διαφορετικούς κλώνους σε διαφορετικές χρόνιες. Χρησιμοποιήθηκαν καθορισμένα οργανοληπτικά κριτήρια στους οίνους από Shiraz σε κάθε ένα από τα τρία χρόνια, ώστε να προσδιοριστούν εάν υπάρχουν κοινές περιγραφές για κάθε περιοχή. Η έρευνα διαπίστωσε:

• Οι οίνοι από την περιοχή Barossa χαρακτηρίστηκαν αδιαφανείς και αρωματικοί με την παρουσία σκούρων φρούτων και γλυκών μπαχαρικών να κυριαρχεί.
• Στους οίνους από την περιοχή Grampians επικράτησε το σταθερό άρωμα κόκκινων φρούτων, ανθέων και γλυκών.
• Οι οίνοι από την περιοχή Margaret River χαρακτηρίζονται επίσης από το σταθερό άρωμα κόκκινων φρούτων.
• Οι οίνοι από την περιοχή Riverland παρουσίασαν σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια των τριών ετών.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε μια σειρά από γευσιγνωσίες στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και αλλού. Οι συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση κλήθηκαν να ταξινομήσουν τις προτιμήσεις τους,.με βάση τη συνολική αντίληψη τους για τους οίνους και τις εμπορικές τους δυνατότητες. Η κατάταξη των επιλεγμένων οίνων διέφερε μεταξύ των ομάδων από τις διαφορετικές περιοχές. «Παρόλο που η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακά ήταν διαφορετική από εκείνη της οργανοληπτικής δοκιμής που χρησιμοποίησε το AWRI.και οι δύο προσεγγίσεις δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των οίνων από διαφορετικούς κλώνους», κατέληξε η ερευνητική ομάδα. Η γνώση που αποκομίστηκε από αυτή τη μελέτη μπορεί να επιτρέψει στους αμπελουργούς και τους οινοπαραγωγούς να επιλέξουν υλικό φύτευσης που να ταιριάζει καλύτερα στις παρούσες συνθήκες και στις οινικές προτιμήσεις, μειώνοντας επίσης τις επιπτώσεις της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής. ⁄⁄ Πηγή: Wine Australia

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

[ssba-buttons]

Διαβάστε επίσης: