Η διαχείριση των ζιζανίων με εδαφοκάλυψη και μηχανική καταπολέμηση

Μια νέα μελέτη έδειξε ότι ακόμα και μια μοναδική παρέμβαση σε μια μεμονωμένη χρονιά για τη διαχείριση των ζιζανίων σε έναν αμπελώνα, με προσθήκη κομπόστ και υλικού εδαφοκάλυψης, μπορεί να βελτιώσει εντυπωσιακά τη χημεία των ραγών της ποικιλίας Shiraz και τη θρέψη του εδάφους. Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι, ο μηχανικός έλεγχος των ζιζανίων ήταν επίσης μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για τη διαχείρισή τους πάνω στη γραμμή καλλιέργειας, με πολύ μικρές διαφορές ως προς την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη χημική ζιζανιοκτονία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Limestone Coast στη νότια Αυστραλία από τον Thomas Lines σαν μέρος μιας πρωτοβουλίας.που σκοπό έχει να δώσει στους/στις αμπελουργούς και στους/στις οινοποιούς τροφή για σκέψη. ζιζάνια

Τα ζιζανιοκτόνα υπήρξαν για πολύ καιρό η μοναδική προσέγγιση για τον έλεγχο των ζιζανίων επί των γραμμών των αμπελώνων,.αλλά τα τελευταία χρόνια η χρήση της μηχανικής καταπολέμησης και η προσθήκη υλικού εδαφοκάλυψης με ή χωρίς κομπόστ έγινε εξαιρετικά δημοφιλής. «Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην υγεία του εδάφους και στη φυσιολογία των πρέμνων.που σχετίζονται με αυτές τα νέες πρακτικές διαχείρισης είναι εξαιρετικά μεταβλητές και εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων» αναφέρει ο Lines.

«Αυτή η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να συλλέξει δεδομένα από διάφορα σημεία του αμπελώνα και να γίνει καλύτερα αντιληπτό πώς η εδαφοκάλυψη και η μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων (με επιφανειακή άροση).μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του αμπελώνα και αν τελικά αυτές οι πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν και από τους/τις καλλιεργητ(ρι)ές στην περιοχή του Padthaway» συνεχίζει ο Lines.

Η μελέτη διεξήχθη σε δύο τοποθεσίες στην περιοχή Padthaway. Σε ένα αμπελώνα με καλλιέργεια σταφυλιών της ποικιλίας Cabernet Sauvignon και σε έναν άλλον όπου καλλιεργούνταν σταφύλια από την ποικιλία Shiraz. Από τον αμπελώνα που καλλιεργούταν το Cabernet Sauvignon συλλέχθηκε ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων που συμπεριλάμβανε την εδαφική ανάλυση,.την ανάλυση των φύλλων, τη μέτρηση της εδαφικής υγρασίας,.τη μέτρηση των επιπέδων αζώτου και τα δεδομένα από τον τρύγο και τη σύσταση των ραγών. Όσον αφορά την απόδοση, δεν υπήρξε κάποια σημαντική διαφορά στις περιοχές κάτι αναμενόμενο.σύμφωνα με τον Lines αφού η χαμηλές αποδόσεις κυριάρχησαν σε όλη τη Ν. Αυστραλία το 2020. Αυτό όμως που τον εντυπωσίασε ήταν η ακαριαία αντίδραση των πρέμνων στις εναλλακτικές παρεμβάσεις.

Παρά την σχετικά αργοπορημένη προσθήκη των υλικών της εδαφοκάλυψης στο έδαφος, το μέγεθος της βλάστησης των πρέμνων ήταν αισθητά διαφορετικό στο τέλος της περιόδου. «Είναι κρίμα» προσθέτει ο Lines «που η συγκεκριμένη χρονιά είχε μικρές αποδόσεις. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι αποτελέσματα θα είχαμε σε μια χρονιά που τα αμπέλια θα είχαν μεγαλύτερες αποδόσεις. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με την αύξηση του μεγέθους της βλάστησης των πρέμνων δεν είναι ξεκάθαρο από πού ακριβώς απορρέει. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της επιφανειακής υγρασίας του εδάφους,.η της μείωσης των θερμοκρασιών τους εδάφους, ή της αλατότητας και της σκληρότητας του νερού. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας» συνεχίζει ο Lines.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι η διαχείριση των ζιζανίων στις γραμμές των πρέμνων μειώθηκε αποτελεσματικότερα με την εδαφοκάλυψη του αμπελώνα παρά με τη μηχανική κατεργασία. Παρόλα αυτά στο τέλος της περιόδου οι διαφορές αυτές δεν ήταν σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι αν προτεραιότητα του αμπελουργού είναι η διαχείριση των ζιζανίων στις γραμμές των πρέμνων,.οποιαδήποτε από τις επιλογές που δοκιμάστηκαν είναι και εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις, αν και μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη διατροφή των πρέμνων και στην ποιότητα των ραγών.

Σύμφωνα πάντα με τον Lines η μεγαλύτερη έκπληξη μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.ήταν η διαφοροποίηση στη σύσταση των ραγών στη περιοχή που καλλιεργούταν το Shiraz. «Η προσθήκη κομπόστ κάτω από την κάλυψη με άχυρο έχει πολύ έντονες επιδράσεις στο γλεύκος. Εάν στην εδαφοκάλυψη δεν προστεθεί κομπόστ, το pH του γλεύκους θα είναι ψηλότερο από ότι με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ενώ εάν προστεθεί κομπόστ το pH θα είναι χαμηλότερο. Η σακχαροπεριεκτικότητα μετρημένη σε brix ήταν επίσης χαμηλότερη όταν έγινε προσθήκη εδαφικού υλικού σε συνδυασμό με κομπόστ».

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η προσθήκη κομπόστ και εδαφικού υλικού είναι η καλύτερη επιλογή,.αλλά ίσως χρειάζονται είτε περισσότερο διάστημα στον αμπελώνα είτε λιγότερο νερό εντός της χρονιάς, ώστε τα πρέμνα να ωριμάσουν και να αυξήσουν τα σάκχαρα τους. Παρόλα αυτά, ενώ η εδαφοκάλυψη είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους/τις καλλιεργητ(ρι)ές που θέλουν να μειώσουν τη χρήση ζιζανιοκτόνων,.μπορεί να είναι μια πιο δαπανηρή επιλογή. Η συμβουλή του Lines προς τους/τις καλλιεργητ(ρι)ές είναι να ξεκινήσουν να δοκιμάζουν εναλλακτικές λύσεις.για τη διαχείριση των ζιζανίων πέρα από τη χημική ζιζανιοκτονία. Με την εμπειρία που θα αποκτήσουν συγκρίνοντας τις διαφορετικές επιλογές σε βάθος χρόνου, θα μπορούν να εφαρμόσουν τη βέλτιστη επιλογή σε κάθε χρονική στιγμή. ⁄⁄ Πηγή: Wine Australia

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

[ssba-buttons]

Διαβάστε επίσης: