Η επίδραση των χειμερινών βροχοπτώσεων στη σύσταση του σταφυλιού και του οίνου

Μια πρόσφατη αυστραλιανή έρευνα προσπαθεί να αναδείξει το πώς το ποσό των χειμερινών βροχοπτώσεων επηρεάζει τη βλάστηση των πρέμνων, καθώς και τη σύσταση του σταφυλιού και του οίνου. Η έρευνα εστιάζει στη σημασία της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας, κυρίως κατά τις περιόδους της άνοιξης και του χειμώνα. Με βάση τα αποτελέσματα, προτείνεται η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών άρδευσης ώστε να μη μεταβληθεί ο τοπικός χαρακτήρας των οίνων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, παρά την αναμενόμενη μεταβολή του κλίματος. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους συγγραφείς της συγκεκριμένης έρευνας, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αλλάξει το υπάρχον στυλ των οίνων που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές, εάν δεν υιοθετηθούν νέες πρακτικές διαχείρισης και ταυτόχρονα δεν αναθεωρηθούν κάποιες από τις τωρινές εφαρμοζόμενες πρακτικές στον αμπελώνα και στο οινοποιείο.

Σε αμπελώνες φυτεμένους με την ποικιλία Shiraz στην περιοχή Barossa της Αυστραλίας, αξιολογήθηκε η εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών άρδευσης σε τρεις διαφορετικές εποχές. Για την καλύτερη πραγματοποίηση του πειράματος επιλέχθηκε ένας αμπελώνας όπου οι χειμερινές βροχοπτώσεις αποκλείστηκαν χρησιμοποιώντας φράκτες βροχής, έτσι ώστε να γίνει μια προσομοίωση κάποιων πιθανών ακραίων συνθηκών που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε άρδευση στο έδαφος είτε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είτε κατά το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών. Τέλος, όλες οι εφαρμοζόμενες πρακτικές συγκρίθηκαν με αμπελώνες που δέχτηκαν χειμερινές βροχοπτώσεις σε μεσαία επίπεδα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων κατά περίπου το 1/3 του μέσου όρου (που εξάγεται από την επεξεργασία των ιστορικών κλιματικών δεδομένων της περιοχής) είχε ως αντίκτυπο μείωση της απόδοσης έως και 40%. Η απόδοση μπορούσε να αποκατασταθεί μερικώς με την άρδευση, αλλά οι επιπτώσεις στην ισορροπία των πρέμνων και στη σύσταση του οίνου συνεχίστηκαν. Όταν η υγρασία του εδάφους αποκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της έκπτυξης των οφθαλμών, είτε με φυσική βροχόπτωση ή είτε με πρόσθετη άρδευση, σε αντίθεση με την προοδευτική αύξηση της υγρασίας του εδάφους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα πρέμνα ανέπτυξαν πυκνότερη βλάστηση και η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων μειώθηκε και στα σταφύλια και στον οίνο.

ΠΗΓH: onlinelibrary.wiley.com

✒️ Δημήτρης Καραχάλιος, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ