Πραγματοποιήθηκε η 1η κλήρωση του περιοδικού!

Από την 1η και μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 έλαβε χώρα η πρώτη κλήρωση του περιοδικού και τα αποτελέσματα της ανέδειξαν 3 νικητές οι οποίοι κέρδισαν:

• 1ο βραβείο το βιβλίο «Ελληνική Οινογνωσία» του Τσακίρη Αργύρη
• 2ο βραβείο το βιβλίο Από την «Κουζίνα και την Κάβα» των Βέκιου Άννα & Βέκιο Γιώργο
• 3ο βραβείο το «Βιβλίο του Κρασιού» των Βέκιο Γιώργο, Τσακίρη Αργύρη & Κούκη Διονύση

Το περιοδικό σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας, εύχεται στους νικητές καλή ανάγνωση και υπόσχεται να επανέρθει σύντομα με έναν ακόμη μοναδικό διαγωνισμό!