Το περιοδικό χορηγός επικοινωνίας της «Detrop 2017»

Στηρίζοντας την διάδοση και την προβολή του αμπελοοινικού κλάδου της Ελλάδας μέσω των μεγάλων διόργανώσεων, το περιοδικό συμμετείχε σαν χορηγός επικοινωνίας στην 26 Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμου & Συσκευασίας «Detrop 2017» και στην 6η Διεθνή Έκθεση Οίνου «Oenos 2017», που πραγματοποιήθηκαν στις 3 – 4 Μαρτίου 2017 στην Θεσσαλονίκη.