Το κρίσιμο ζήτημα του νερού στην αμπελουργία της Νότιας Ευρώπης: βιωσιμότητα εναντίον ανταγωνιστικότητας

Οι υδατικές ανάγκες των αμπελώνων στην περιοχή της Μεσογείου αυξάνονται συνεχώς. Όλο και μεγαλύτερες ποσότητες σε νερό χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να μετριαστεί το υδατικό στρες που προκαλείται από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και την εντεινόμενη ξηρασία. Ειδικότερα η Ισπανία με το μεγαλύτερο αμπελώνα παγκοσμίως (950 Kha) αύξησε το ποσοστό των αρδευόμενων αμπέλων από 36% το 2014 σε σχεδόν 40% το 2019 και η Πορτογαλία (190 Kha) ανέβασε επίσης το ποσοστό της, με τους αρδευόμενους αμπελώνες να κυμαίνονται στο 10 – 15% των συνολικών.

Οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης στον αμπελώνα και στο οινοποιείο για την εξοικονόμηση νερού, καθίστανται πλέον ζωτικής σημασίας. Οι γνώσεις που αποκομίστηκαν από πρόσφατες έρευνες στα αντικείμενα της οικοφυσιολογίας και της γενετικής της αμπέλου,.η χρήση αισθητήρων παρακολούθησης του εδάφους και του πρέμνου, η καλύτερη γνώση του φαινότυπου των φυτών και η βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών, μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση νερού στον αμπελώνα. Στο οινοποιείο η ακριβέστερη μέτρηση του νερού που καταναλώνεται, μαζί με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης,.μπορεί να βοηθήσει εκτός από την εξοικονόμηση σε νερό και στη μείωση της παραγωγής υγρών αποβλήτων.

Ο τρόπος πιστοποίησης της παραγωγής οίνου ως περιβαλλοντικά βιώσιμη απασχολεί όλο και περισσότερο τις κυβερνητικές πολιτικές αλλά και τη βιομηχανία οίνου. Οι δυο κυριότεροι περιβαλλοντικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται, είναι το υδατικό αποτύπωμα (WFP) που υπολογίζει την άμεση και έμμεση χρήση νερού από καταναλωτή ή παραγωγό και η ανάλυση του κύκλου ζωής (LCA). Η αποτύπωση με ακρίβεια των δυο αυτών δεικτών προϋποθέτει αξιόπιστη στατιστική ανάλυση και διαθεσιμότητα δεδομένων.όπως η χρήση, η ποιότητα και οι απώλειες του νερού στον αμπελώνα και στο οινοποιείο.

Η σύγχρονη αμπελουργία καλείται να ενσωματώσει πολιτικές διαχείρισης των υδάτων που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας οίνου. Οι ακριβέστερες διαθέσιμες τεχνολογίες, η απόκτηση περισσότερων γνώσεων.και η ανταλλαγή αυτών θα βελτιώσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στην παγκόσμια γεωργία ευνοώντας περισσότερο από όλες, τις μικρότερες επιχειρήσεις όπως τα οινοποιεία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Μεσόγειος • υδατικό στρες • άρδευση • διαχείριση αμπελώνα και οινοποιείου • νερό • κύκλος ζωής • περιβάλλον • περιβαλλοντικοί δείκτες • υδατικό αποτύπωμα • αμπελουργία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Joaquim Miguel CostaMargarida VazJozé Mariano EscalonaRicardo EgiptoCarlos Manuel LopesHipolito MedranoMaria Manuela Chaves