Τεύχος #10 – Δεκέμβριος 1995

Τεύχος #10
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Υγιεινή της εμφιάλωσης του κρασιού
.Η επένδυση: η ποιότητα υποβάλλει
• Ένα πρόγραμμα Η/Υ για τον οινολόγο
.Η τεχνολογία της επικόλλησης
• Η ωρίμανση των κόκκινων κρασιών σε δρύινα βαρέλια
.Διαυγαστικά υλικά (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: