Τεύχος #11 – Ιούνιος 1996

Τεύχος #11
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• CO2, πορτραίτο ενός κινδύνου
.Παραγωγή θειούχων ουσιών κατά την οινοποίηση των λευκών ξηρών οίνων
• Τεχνολογία της επικόλλησης
.Από τον ανοξείδωτο χάλυβα στην οινοδεξαμενή
• Η καθαριότητα των πιεστηρίων και των γύρω χώρων
.Ελάττωση της οξύτητας με CaCO3 (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: