Τεύχος #12 Δεκέμβριος 1996

Τεύχος #12
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά της γυάλινης συσκευασίας
.Εμφιάλωση ενός λευκού ήσυχου κρασιού σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου
• Τεχνολογία της επικόλλησης
.Τα γεμιστικά στην εμφιάλωση των ήσυχων κρασιών
• Η βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού
.Έρευνα για το αμπέλι
• Χρήση ενός επιλεκτικού ενζυματικού προϊόντος
.Σιδηροκυανιούχο κάλιο (Τεχνική Βιβλιοθήκη)
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: