Τεύχος #14 – Δεκέμβριος 1997

Τεύχος #14
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Οι βιογενείς αμίνες, προσοχή στις αυθόρμητες μηλογαλακτικές ζυμώσεις
.Διαύγαση δύο οίνων διαφορετικού στυλ και η επίδρασή του στους αρωματικούς δεσμούς
• Διήθηση για να έχουμε πιο διαυγή προϊόντα με το μικρότερο κόστος
.Νέα κριτήρια πλέον για τη διήθηση με στόχο τον εξορθολογισμό της
• Αέρια που απελευθερώνονται από τον φελλό μετά την εμφιάλωση
.Προϊόντα haute de game για αφρώδη κρασιά
• Η οινοποίηση στα χρόνια της κρίσης
.Πληροφορική και ιχνηλασιμότητα αλκοολούχων ποτών
• Η αγορά της Κίνας όνειρο για κάθε παραγωγό. Τι προσέχουμε στις εξαγωγές γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός
.Η άμπελος: ο ετήσιος βλαστικός της κύκλος
• Αντιμετώπιση ζιζανίων στο αμπέλι
.Δοκιμάζω και γνωρίζω τους Έλληνες παραγωγούς
• Οινοσκόπιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: