Τεύχος #15 – Ιούνιος 1998

Τεύχος #15
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Cross-Flow συστήματα φιλτραρίσματος
.Οινολογικό ενδιαφέρον των Saccharomyces Cryotolerences
• Δράση των ζυμομυκήτων επί του χρώματος
.Οι ενεργές ξηρές ζύμες
• Αναζωογόνηση ενεργών αποξηραμένων ζυμών οινοποιίας
.Μία σύντομη αναφορά στις ενεργές ξηρές ζύμες
• Φυσιολογία της ευχαρίστησης και γευστική δοκιμή του κρασιού
.Γενική στρατηγική μείωσης των συσκευασιών
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: