Τεύχος #16 – Δεκέμβριος 1998

Τεύχος #16
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• Η υάλινη συσκευασία
.Οι κόλλες
• Αυτοκόλλητες ετικέτες προβλήματα και λύσεις στην εμφιάλωση
.Βιδωτά και crawn
• Η οργάνωση του χώρου αποθήκευσης φιαλών
.Τα καψύλια
• Έντεκα κανόνες για τη σωστή εμφιάλωση
.Τα barcodes
• Το χαρτοκιβώτιο
Επιστροφή στα Τεύχη
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE: